اهمیت اسناد و جایگاه آرشیو ملی در ایران با توجه به روز ملی اسناد

اهمیت اسناد و جایگاه آرشیو ملی در ایران با توجه به روز ملی اسناد

اهمیت اسناد و جایگاه آرشیو ملی در ایران با توجه به روز ملی اسناد 

مقاله علمی- پژوهشی 

فاطمه اسفندیاری،علی احسانی مقدم 

نشریه شیرازه (ماهنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، سال اول، شماره 1، اردیبهشت 1394، صص 75-77.   در پژوهش های تاریخی، اسناد و مدارک مکتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار و جایگاه خاصی برخوردارند و یکی از ابزارهای مهم شناخت دقیق تاریخ ملّی است. به قدر مسلّم، این جایگاه تا آنجایی اهمیت یافت که زمان زیادی برای حرفه­ای و تخصصی کردن این رشته گردید. نگاه پژوهشگران به اسناد که اغلب توسط کاتبان محلّی به رشته تحریر درآمده است و نیز میزان و تنوع اسناد و نویسندگان آن، نشان از وجود فرهنگی غنی در کشور ایران را دارد. زيرا اسناد از لحاظ مطالب و نكات بسياري دربارة مسائل تاريخي، فرهنگي، هنري، سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، اجتماعي، قضائي، مالي و نظامي دارای اهمیت فراوانی هستند. در این پژوهش با استناد بر نمونه­ای از سند تاریخی از عهد ایلخانیانِ مغول؛ و با تأکید بر نامة دبیر شورای فرهنگ عمومی شورای عالی و انقلاب فرهنگی و نیز انتشار تمبر به مناسبت روز اسناد ملی به بررسی اهمیت اسناد و جایگاه آرشیو ملی ایران در مناسبت­های گوناگون پرداخته شده است.
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد