قانون ژاپنی

قانون ژاپنی

ژاپني ها همواره عاشق ماهي تازه هستند. ولي آب نزديك ژاپن براي چند دهه ماهي زيادي نداشت. بنابراين براي فراهم كردن غذاي ژاپني ها قايق هاي ماهي گيري بزرگتر شدند و مسافتي بيش از قبل را طي مي كردند. هر چه ماهيگيران دورتر مي رفتند بيشتر طول مي كشيد تا ماهي بياورند اگر برگشتشان بيشتر طول مي كشيد ماهي ها ديگر تازه نبود. براي حل اين مشكل شركت هاي ماهيگيري فريزرهايي را در قايقهايشان نصب كردند. آنها ماهي هاي به دست آمده را در فريزر قرار مي دادند. فريزرها اين امكان را فراهم مي كرد كه قايق ها دورتر بروند و بيشتر بمانند. وليكن ژاپني توانستند به تفاوت بين ماهي تازه و منجمد پي ببرند و آن ها مزه ماهي منجمد را دوست نداشتند، قيمت ماهي منجمد كاهش پيدا كرد. بنابرين شركت هاي ماهيگيري مخزن هايي نصب كردند. آنها ماهي مي گرفتند و درون مخزن قرار مي دادند، ماهي ها پس از كمي تحرك خسته مي شدند و مزه تازه بودن خود را از دست مي دادند. صنعت ماهي گيري دچار بحران قريب الوقوعي شد. ولي آن ها امروزه ماهي هاي تازه به ژاپن مي فرستند!! چطور توانستند مديريت كنند؟؟ براي اينكه طعم ماهي ها تازه بماند شركت هاي ماهيگيري ژاپني هنوز ماهي ها را در مخزن قرار مي دهند ولي با يك كوسه كوچك! ماهي ها تقلا مي كنند و از اين رو دائما در حال حركتند تلاشي كه مي كنند باعث مي شود آن ها تازه و سرحال باشند. تا حالا به اين موضوع پي برده ايد كه برخي از ما در استخر زندگي مي كنيم ولي بيشتر مواقع خسته و كسل هستيم؟! اساسا در زندگي ما، كوسه ها چالش هاي تازه اي هستند كه ما را فعال نگه مي دارند. اگر شما مدام در تكاپو باشيد شاد خواهيد بود. تلاشهايتان است كه شما را پر انرژي نگه مي دارد. پس در وضعيتي از سكون موفقيت را كسب نكنيد و به آن شاد نباشيد. شما منابع، مهارت ها و توانايي هايي را براي ايجاد اين تفاوت داريد كوسه ايي را درون مخزنتان قرار دهيد و سپس خواهيد ديد كه واقعا چقدر مي توانيد پيش برويد.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد